Artikler: Informazioni

Litteraturliste til artikel "Facebook i italienskundervisningen", Informazioni 86

LITTERATURLISTE

Aspelin, Jonas: Stolthed og skam i undervisningen, s. 43-50, s. 172-179, s. 193-194, Nordisk Forlag 2004

http://thomasbigum.dk/2012/02/nye-danske-facebook-tal/

Blomsterberg, Ida: Facebook i undervisningen – for eller imod? I: Gymnasieskolen nr. 20, 2010, s. 15

Coughlan, Sean : Facebook \'cuts student drop-outs\'. I: BBC News, 13.10.2009, s. 1-2. Internetadresse: http://news.bbc.co.uk/2/hi/8299050.stm

Crook, Charles og Colin Harrison: Web 2.0 Technologies for Learning at Key Stages 3 and 4: Summary Report. I: Becta, 09.2008, s. 1-45. Internetadresse: http://dera.ioe.ac.uk/1480/1/becta_2008_web2_summary.pdf

Damberg, Erik : Elevtilpasset undervisning. I: Gymnasiepædagogik - en grundbog. side 341-352. Redigeret af: Erik Damberg m.fl.  1. udg. Hans Reitzels Forlag, 2007

Damberg, Erik : IV.2 Motivation. Damberg, Erik m.fl.: I: Gymnasiepædagogik - en grundbog. 1. udg. Hans Reitzels Forlag, 2007. side 260-272

Digitale læringsressourcer, DREAM 2009. Udgivet af DREAM og læremiddel.dk. Internetadresse: http://www.ucl.dk/media(4414,0)/Rapport_laeringsressourcer.pdf

Dolin, Jens (A): Dannelse, kompetence og faglighed. I: Gymnasiepædagogik - en grundbog. side 58-78. Redigeret af: Erik Damberg m.fl.  1. udg. Hans Reitzels Forlag, 2007.

Dolin, Jens (B): Læringsteorier. I: Gymnasiepædagogik - en grundbog. side 140-182. Redigeret af: Erik Damberg m.fl. 1. udg. Hans Reitzels Forlag, 2007.

 

http://www.edutopia.org/social-media-education-examples-facebook

 

Egebo, Karen Sofie: Facebook er ny overspringshandling. I: Gymnasieskolen nr. 22, 2009, s. 12-13

Heide Pedersen, Dorte : Facebook forstyrrer undervisningen for elever. I: jp.dk nr. 2010, 09.11.2010, s. 1-1. Internetadresse: jp.dk/indland/article2239907.ece

Heinze, A.; C. Procter (2004). "Reflections on the Use of Blended Learning". Education in a Changing Environment. University of Salford, Salford, Education Development Unit. http://www.ece.salford.ac.uk/proceedings/papers/ah_04.rtf.)

Houe, Jens Peter (A): Elever styrer gymnasierne på Facebook. I: Gymnasieskolen nr. 21, 02.12.2010, s. 16-17

Houe, Jens Peter (B): Forsker: Brug Facebook og iphone i undervisningen – med omtanke! I: Gymnasieskolen nr. 20, 2010, s. 10

http.//tmoeller.dk/wordpress/undervisning-og-l%C3%A6ring-pa-facebook.html, 4. april 2010

Jessen, Carsten,s.3 i: http://www.dpu.dk/fileadmin/www.dpu.dk/samarbejde/udgivelser_asterisk_asterisk-nrx2e-48-september-2009_20090831155901_asterisk_48_s6-9.pdf

Institut for Kommunikation – Aalborg universitet: Hvordan bruger vi Facebook i fremtidens undervisning?, d. 03.03.2011 på www.kommunikation.aau.dk/nyheder/Nyhed//facebook-i-fremtidens-undervisning

Kallestrup, Mette og Birgitte Bødker Olesen: De digitale medier er lærernes nye udfordring. I: Systimes, 04.2009, s. 7-9

Knap, Niels og Elsebeth Lauridsen: It i undervisning og læring. Damberg, Erik m.fl.: I: Gymnasiepædagogik - en grundbog. 1. udg. Hans Reitzels Forlag, 2007. side 318-329.

Krogh, Ellen (A) : IV.5 Skriftlighed og mundtlighed. Damberg, Erik m.fl.: I: Gymnasiepædagogik - en grundbog. 1. udg. Hans Reitzels Forlag, 2007. side 306-317.

Krogh, Ellen (B) : III.1 Fagdidaktik. Damberg, Erik: I: Gymnasiepædagogik - en grundbog. 1. udg. Hans Reitzels Forlag, 2007. side 185-194.

Lego Muñoz, Caroline og Terri L. Towner: Opening Facebook: How to Use Facebook in the College Classroom. I: Presentation at the 2009 Society for Information Technology and Teacher Education conference in Charleston, South Carolina, 2009, s. 1-12. Internetadresse: http://www46.homepage.villanova.edu/john.immerwahr/TP101/Facebook.pdf

Lund, Christian: Web 2.0 i undervisningen, afsluttende opgave Pædagogisk IT-vejlederudddannelse foråret 2010

Martin Oliver, Keith Trigwell, 2005,  Can 'Blended Learning' Be Redeemed?, E-Learning and Digital Media, 2(1), 17-26. http://dx.doi.org/10.2304/elea.2005.2.1.17, http://www.wwwords.co.uk/rss/abstract.asp?j=elea&aid=2227 (=abstract)

Portale Italia: Facebook solo un passatempo? Al Costa di Lecce un progetto per utilizzarlo nell´insegnamento di informatica, inglese e scienze turistiche. Udgivet af Portale Italia. Internetadresse: www.italia-news.it

Protalinski, Emil: ”Facebook has over 845 million users”, 1. Feb, 2012, http://www.zdnet.com/blog/facebook/facebook-has-over-845-million-users/8332

Qvortrup, Lars m.fl.: Teknologien efterlyser nyt læringspotentiale. I: Asterisk nr. 48, 2009, s. 6-9. Internetadresse: http://www.e-pages.dk/aarhusuniversitet/186/7

Ravenscroft, A.: Social software, web 2.0 & learning:status and implication of an evolving paragdigm. I: Journal of Computer Assisted Learning, 16.01.2009, s. 1-1. Internetadresse: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-2729.2008.00308.x/full

Reinholdt Jonssen, Anders: Facebook inviterer indbrudstyve hjem til dig. I: avisen.dk, 10.05.2011, s. 1-1. Internetadresse: http://avisen.dk/facebook-inviterer-indbrudstyve-hjem-til-dig_145866.aspx

Sadolin, Pia : IT i gymnasiet. I: Gymnasieskolen nr. 4, 25.02.2010, s. 26-27 (Artikel)

Stubkjær, Anders : Gymnasielærere bør tage kørekort i sociale medier - ellers kan de ikke lære at anvende de sociale medier kritisk. I: Gymnasieskolen nr. 18, 22.10.2009, s. 26-27 (Artikel)

Undervisningsministeriet (A). Bekendtgørelse om uddannelsen til studentereksamen. Udgivet af Undervisningsministeriet. Sidst opdateret: 02.02.2011. Internetadresse: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=132647

Undervisningsministeriet (B). Læreplan for italiensk, bilag 29. Udgivet af Undervisningsministeriet. Sidst opdateret: 02.02.2011.  Internetadresse: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=132647#B29

Undervisningsministeriet (C). Projekt Anvendelsesorientering i fremmedsprogene. http://www.uvm.dk/~/media/Files/Udd/Gym/PDF09/Forsoeg%20og%20udvikling/090814_rammer_procedure.ashx

Web 2.0: denstoredanske.dk. Udgivet af Gyldendal. Internetadresse: http://www.denstoredanske.dk/Special:Opslag?opslag=Web+2.0

Wenger, Etienne : Social læringsteori - aktuelle temaer og udfordringer. Illeris, Knud: I: Læringsteorier - seks aktuelle forståelser. 1. udg. Roskilde Universitetsforlag, 2009. side 61-77.

Young, Jeffrey: When Professors Create Social Networks for Classes, Some Students See a *Creepy Treehouse\'. I: The Chronicle of Higher Education, 18.08.2008, s. 1-1. Internetadresse: http://chronicle.com/blogs/wiredcampus/when-professors-create-social-networks-for-classes-some-students-see-a-creepy-treehouse/4176 


Terrorisme

Intervista fatta da Leonardo Cecchini alla Prof.ssa Anna Cento Bull durante la Conferenza di MatchPoint ad Aarhus nel mese di maggio 2012