Velkommen

Velkommen til ITALIENSKLÆRERFORENINGEN i Danmark

Reminder om kursus

gitte | I Ukategoriseret | Læs mere | 0 Kommentarer | 201 Fremvisninger | Udskriv
OBS: Reminder til alle italiensklærere om kursus fra slut januar til starten af marts med titlen :

 

'Fokus på kommunikativ interkulturel kompetence i fransk- spansk- og italienskundervisningen’

 

Husk at der er tilmeldingsfrist d. 11. januar 2019.

 

Husk tilmelding til dialogmøde

gitte | I Ukategoriseret | Læs mere | 0 Kommentarer | 217 Fremvisninger | Udskriv

Som det fremgår af nyhedsbrevet, er vi alle inviteret til:

Dialogmøde jf. vejledende opgavesæt

Nyhedsbrev fra fagkonsulent Tine Brandt

gitte | I Ukategoriseret | Læs mere | 0 Kommentarer | 478 Fremvisninger | Udskriv

Oktober 2018.
Nyt fra fagkonsulenten.

 

Kursus i interkulturelle kompetencer

gitte | I Ukategoriseret | Læs mere | 0 Kommentarer | 332 Fremvisninger | Udskriv

Kursus om Fokus på kommunikativ interkulturel kompetence i fransk- spansk- og italienskundervisningen. Kursets formål er give de romanske sproglærere indsigt i og værktøjer til at arbejde med interkulturel kompetence i sprogundervisningens kernediscipliner.

 

AT-2018

gitte | I Ukategoriseret | Læs mere | 0 Kommentarer | 478 Fremvisninger | Udskriv

Se EMU-siden + brug inspiration fra AT-idékatalog, hvor du også selv kan lægge idéer ind! Link til AT-idékatalog: https://da.padlet.com/gitteleonessi/e3p8rnynt0vf

Kursus i brug af Office 365, Onenote etc.

gitte | I Ukategoriseret | Læs mere | 0 Kommentarer | 634 Fremvisninger | Udskriv

Fransklærerforeningen udbyder kursus om Office 365, OneNote og Sway for fransklærere, spansklærere og italiensklærere fra STX, HF, HHX og VUC, som bruger eller skal i gang med at bruge Office 365-pakken i deres undervisning.

Dette kursus lægger især vægt på den praktiske del vedr. anvendelse af Office 365 som didaktisk værktøj. Herunder vil der være specielt fokus på brugen af OneNote og SWAY.

 

Kursus
Kursus om Office 365, OneNote og SWAY for spansk-, fransk- og italiensklærere.


Kursusudbyder
Fransklærerforeningen


Kurset laves i samarbejde med
Fransklærerforeningen laver kurset i samarbejde med spansklærerforeningen og italiensklærerforeningenReformkursus i brobygning - genopslag

gitte | I Ukategoriseret | Læs mere | 0 Kommentarer | 630 Fremvisninger | Udskriv

Fransklærerforeningen udbyder kursus om brobygningsforløb for fransklærere, spansklærere og italiensklærere fra Grundskolen, STX, HHX og VUC samt de videregående uddannelser. Kurset skal ses som inspiration til, hvordan man i samarbejde institutionerne imellem kan facilitere implementeringen af de nye bestemmelser og fremme de muligheder, der er for at styrke sprogundervisningen op igennem skolesystemet.

 Reformkursus i brobygning

gitte | I Ukategoriseret | Læs mere | 0 Kommentarer | 568 Fremvisninger | Udskriv

Kursus

Brobygning i sprogfagene fransk, spansk og italiensk med fokus på Grundskole, Gymnasium og De Videregående Uddannelser

 

Kursusudbyder

Fransklærerforeningen

 

Kurset laves i samarbejde med

Fransklærerforeningen laver kurset i samarbejde med spansklærerforeningen og italiensklærerforeningen

Reformkursus i Middelfart

gitte | I Ukategoriseret | Læs mere | 0 Kommentarer | 779 Fremvisninger | Udskriv

 

Internatkursus om ’Fagdidaktisk reformkursus for fransk, spansk og italiensk på basis af de nye læreplaner i 2017’. Kurset formål er at give fransklærere, spansklærere og italiensklærere indsigt i og fagdidaktiske værktøjer til at implementere den undervisning, som reformens justeringer i de romanske sprogs læreplaner har medført.

 

 

Kursus

Fagdidaktisk reformkursus for fransk, spansk og italiensk på basis af de nye læreplaner 2017’

 

Kursusudbyder

Fransklærerforeningen

 

Kurset laves i samarbejde med

Fransklærerforeningen laver kurset i samarbejde med spansklærerforeningen og italiensklærerforeningen

 

Kursus i synlig læring

gitte | I Ukategoriseret | Læs mere | 0 Kommentarer | 781 Fremvisninger | Udskriv

 

Kursus om Synlig læring i sprogundervisningen – fransk, spansk og italiensk’. Kurset formål er give de romanske sproglærere indsigt i og værktøjer til at arbejde med synlig læring og forskellige motiverende feedbackformer i sprogundervisningens kernediscipliner.

 

 

Kursus

Synlig læring i sprogundervisningen – fransk, spansk og italiensk’

 

Kursusudbyder

Fransklærerforeningen

 

Kurset laves i samarbejde med

Fransklærerforeningen laver kurset i samarbejde med spansklærerforeningen og italiensklærerforeningen

 

Formål og Indhold

Kurset vil have fokus på, hvordan man arbejder med:

  • Formulering af læringsmål for forløb og for lektioner
  • Beskrivelser af succeskriterier for målopfyldelse

 

 

 

 

 

Kursus i brobygning

gitte | I Ukategoriseret | Læs mere | 0 Kommentarer | 1045 Fremvisninger | Udskriv

Fransklærerforeningen udbyder kursus om brobygningsforløb for fransklærere, spansklærere og italiensklærere fra Grundskolen, STX, HHX og VUC samt de videregående uddannelser. Kurset skal ses som inspiration til, hvordan man i samarbejde institutionerne imellem kan facilitere implementeringen af de nye bestemmelser og fremme de muligheder der er for at styrke sprogundervisningen op igennem skolesystemet.

 

Kursus

Brobygning i sprogfagene fransk, spansk og italiensk med fokus på Grundskole, Gymnasium og De Videregående Uddannelser

 

Kursusudbyder

Fransklærerforeningen

 

Kurset laves i samarbejde med

Fransklærerforeningen laver kurset i samarbejde med spansklærerforeningen og italiensklærerforeningen