Velkommen

Velkommen til ITALIENSKLÆRERFORENINGEN i Danmark

Kursus i samarbejde med Fransklærerforeningen og Spansklærerforeningen

gitte | I Ukategoriseret | Læs mere | 0 Kommentarer | 3911 Fremvisninger | Udskriv

Dette er en reminder til italiensklærere om tilmelding til kursus om:

Styrkelse af elevernes digitale kompetencer i sprogfagene fransk, spansk og italiensk på stx, hf, vuc og hhx’

Der er tilmeldingsfrist d. 20. oktober 2020.

Fagdidaktisk kursus med fokus på de nye læreplaner

gitte | I Ukategoriseret | Læs mere | 0 Kommentarer | 2675 Fremvisninger | Udskriv

Internatkursus  

 

Kursus

Fagdidaktisk reformkursus med henblik på implementering af de nye læreplaner 2017 for fransk-, spansk- og italiensklærere på STX, VUC, HF og HHX’

 

Kursets formål

Kurset formål er at give fransklærere, spansklærere og italiensklærere indsigt i og fagdidaktiske værktøjer til at implementere den undervisning, som reformens justeringer i de romanske sprogs læreplaner har medført.

 

Kursusudbyder

Fransklærerforeningen

 

Kurset laves i samarbejde med

Fransklærerforeningen laver kurset i samarbejde med spansklærerforeningen og italiensklærerforeningen

 

Kursus i digitale kompetencer

gitte | I Ukategoriseret | Læs mere | 0 Kommentarer | 2578 Fremvisninger | Udskriv

Fransklærerforeningen udbyder kursus om

Styrkelse af elevernes digitale kompetencer i sprogfagene fransk, spansk og italiensk på stx hf, vuc og hhx’

 

Kursets formål er at vise, hvordan man i praksis laver undervisningsforløb til sprogundervisningen, som understøtter elevernes kritiske blik på digitale medier og værktøjer, opdrager dem til hensigtsmæssig deltagelse i digitale fællesskaber, styrker dem i kritisk og reflekteret informationssøgning og endelig opmuntrer dem til at skabe egne digitale produkter.

 

Kursustitel

Styrkelse af elevernes digitale kompetencer i sprogfagene fransk, spansk og italiensk på stx, hf, vuc og hhx’

 

Kursusudbyder

Fransklærerforeningen

 

Kurset laves i samarbejde med

Spansklærerforeningen og Italiensklærerforeningen

 

Kursus i samarbejde med Fransklærerforeningen og Spansklærerforeningen

gitte | I Ukategoriseret | Læs mere | 0 Kommentarer | 2735 Fremvisninger | Udskriv

Kursustitel

’Vurdering og evaluering af de nye skriftlige eksamensopgaver i spansk, fransk og italiensk på stx hf, vuc og hhx’

 

Kursusudbyder

Fransklærerforeningen

 

Kurset laves i samarbejde med

Spansklærerforeningen, Italiensklærerforeningen og fagkonsulenten

 

Kære kolleger: empiri søges i forhold til ny skriftlig eksamen

gitte | I Ukategoriseret | Læs mere | 0 Kommentarer | 2749 Fremvisninger | Udskriv

KOMMENDE WORKSHOP OM NY SKRIFTLIG EKSAMEN

Vejledende prøvesæt til ny skriftlig eksamen

gitte | I Brugere | Læs mere | 0 Kommentarer | 2709 Fremvisninger | Udskriv
Brugere

Se nye vejledende prøvesæt på Materialeplatformen

Reminder om kursus

gitte | I Ukategoriseret | Læs mere | 0 Kommentarer | 2971 Fremvisninger | Udskriv
OBS: Reminder til alle italiensklærere om kursus fra slut januar til starten af marts med titlen :

 

'Fokus på kommunikativ interkulturel kompetence i fransk- spansk- og italienskundervisningen’

 

Husk at der er tilmeldingsfrist d. 11. januar 2019.

 

Husk tilmelding til dialogmøde

gitte | I Ukategoriseret | Læs mere | 0 Kommentarer | 2897 Fremvisninger | Udskriv

Som det fremgår af nyhedsbrevet, er vi alle inviteret til:

Dialogmøde jf. vejledende opgavesæt

Nyhedsbrev fra fagkonsulent Tine Brandt

gitte | I Ukategoriseret | Læs mere | 0 Kommentarer | 3271 Fremvisninger | Udskriv

Oktober 2018.
Nyt fra fagkonsulenten.

 

Kursus i interkulturelle kompetencer

gitte | I Ukategoriseret | Læs mere | 0 Kommentarer | 3010 Fremvisninger | Udskriv

Kursus om Fokus på kommunikativ interkulturel kompetence i fransk- spansk- og italienskundervisningen. Kursets formål er give de romanske sproglærere indsigt i og værktøjer til at arbejde med interkulturel kompetence i sprogundervisningens kernediscipliner.

 

AT-2018

gitte | I Ukategoriseret | Læs mere | 0 Kommentarer | 3112 Fremvisninger | Udskriv

Se EMU-siden + brug inspiration fra AT-idékatalog, hvor du også selv kan lægge idéer ind! Link til AT-idékatalog: https://da.padlet.com/gitteleonessi/e3p8rnynt0vf