Referat fra generalforsamling

gitte | I Ukategoriseret | 1 Kommentar | 3669 Fremvisninger | Udskriv
Referat fra generalforsamling

Generalforsamling i italiensklærerforeningen

 1. Valg af dirigent - Gert Schwaner, valg af referent - Majken Bak Hansen
 2. Formandens beretning

Der refereres til Pia Ohrt, der nok havde håbet på en mere positiv beretning end tidligere, men Jakob vil nu stadig komme med en bittersød beretning efter sine 8 års arbejde i bestyrelsen. Følgende punkter blev nævnt:

-          Irritation over at man aldrig har fået gang i det potentiale, der egentlig burde være i foreningen

-          Dog er Facebook-siden og hjemmesiden kommet op at stå, og Informazioni er kommet i gang igen. Men samtidig en beklagelse over, at det kun fungerer i kraft af få personers hårde arbejde.

-          Italienskfaget fandt et ståsted lige efter reformen. Siden har faget haft det svært, men nu ser det ud til at have stabiliseret sig.

Peter og Jakob træder ud af bestyrelsen

Formandens beretning godkendes og vin overrækkes.

3. Kasserens aflæggelse af regnskab

-          Seminarposten er så stor, fordi der er mange studerende der deltager, som efterfølgende er svære at få fat på.

-          Der blev spurgt til udgifterne ved websiden, som er et fast beløb. Derudover blev foreningens økonomi diskuteret. Kassereren mener, at der ikke er økonomi til 2 årlige numre af Informazioni. I den videre diskussion om Informazionis fremtid bliver følgende sagt:

 • Martin nævner, at Pia Ohrt har sagt: Man har en fornemmelse af at være en forening, når man ved, at alle har modtaget medlemsbladet på samme tid.
 • Martin: Det er ret omstændeligt at skulle trykke og sende ud. Jan Hupfeldt melder sig til at hjælpe med frankeringen.
 • Rie: Foreningsblade dør, når de bliver elektroniske
 • Pia Swartz: 1 nummer sendes ud + 1 elektronisk
 • Leonardo: Facebook fungerer godt, mens hjemmesiden er mindre besøgt
 • Gitte: Det er nemt at uploade på hjemmesiden, og man kan ikke kræve, at alle mennesker skal have en profil på Facebook. Derfor har hjemmesiden sin berettigelse, selv om den ikke bruges så meget
 • Jakob: Kontingentet, som ved en fejl ikke var blevet sat op til 350 kr. i år, sættes op og bestyrelsen laver 2 numre af Informazioni, hvis den kan magte det, og der er råd til det.

Mulighederne for at finansiere Informazioni tages op, og det vil bl.a. blive undersøgt, om man kan trykke hæftet billigere, og om der kan findes annoncører.

4. Regnskabet og budgettet godkendt.

 1.  Det nævnes, at den tidligere formand Lis er død.
 2. Valg af nye medlemmer

2 medlemmer træder ud, men det er kun nødvendigt, at 1 medlem bliver valgt.

Mia Husted Poulsen vælges.

5. Valg af revisorer

Bernhard Hagen og Lene Harbo Frandsen genopstiller og vælges

6. Evt.

-          Liste i Informazioni over bestyrelsesmedlemmer

-          Et ønske om en slags quiz/konkurrence for alle italienskelever. Det kunne også være en kortfilmskonkurrence. Det blev nævnt, at der er en ny kontaktperson, og måske kunne bestyrelsen kontakte ham. Desuden ville Stefano Pisotti også være meget villig til at lave noget.

 

 

 

 

Kommentarer

30. december 2012
Formandens beretning kan læses under Artikler: Generalforsamling

Kommentér

Du skal logge ind for at kommentere.

Vurderinger

Du skal være registreret bruger for at kunne vurdere.

Du skal logge ind for at kunne stemme.

Teksten er ikke vurderet.