Boganmeldelse: Migration af Niels Boel

gitte | I Ukategoriseret | 0 Kommentarer | 2876 Fremvisninger | Udskriv
Boganmeldelse: Migration af Niels Boel

Anmeldelse

Niels Boel: Migration – en verden i bevægelse. Columbus 2016.

Niels Boels bog om migration indbyder til samarbejde mellem på den ene side samfundsfag og på den anden side de romanske sprog: spansk, fransk eller italiensk. Den vil derfor være brugbar i et AT-forløb, til en SRO eller SRP, hvor samfundsfag leverer begreber og teori og sprogfagene bearbejder nogle tekster/empiri.

Klassen behøver ikke at arbejde med hele bogen, et eller nogle få kapitler kan trækkes ud som baggrundslæsning for et forløb/projekt.

Latino-indvandringen til USA er et af de emner der fylder mest, mens Italien har en mere sekundær placering.  Men det gør ikke bogen ubrugelig i en italiensk sammenhæng. Dels bliver italienske problematikker også behandlet. Dels behandler bogen en lang række begreber og teorier omkring migration, som har almen værdi uanset, hvilket sprogfag der er på banen.

Eksempler på begreber og temaer som behandles i bogen: migrant, flygtning, asylsøger, push-pull-faktorer, strukturelle forklaringer på emigration, det to-delte arbejdsmarked, integration, assimilation, segmentering, diskrimination m.m.

Befolkningernes reaktioner på indvandringen behandles i bogens afsluttende kapitel: Er immigrationen en trussel mod vores samfund, når grænser ikke kan kontrolleres, når lovgivning bliver brudt, når parallel-samfund og ghettodannelser opstår? Er velfærden truet og svækkes den social sammenhængskraft af indvandringen? Eller skal vi tage de positive økonom-briller på og se det hele lidt mere positivt: Immigrationen er et nyttigt tilskud til de europæiske landes befolkninger, som lider af aldring og lave fødselsrater? Også her er Italien i høj grad relevant med sin ultra-lave fødselsrate og sine mange immigranter med lovligt ophold eller uden papirer, som leverer et afgørende bidrag til velstanden i samfundet.  

Sociologen Zygmunt Baumans teori om globaliseringens menneskelige konsekvenser har helt åbenlyst været en vigtig inspirationskilde for forfatteren. Og minsandten om ikke også gamle Marx bliver støvet af og inddraget som teoretiker til kapitel 3 om indvandrere som reserve-armé på arbejdsmarkedet.     

Bogen er spækket med statistikker og figurer. Men også mange links til en tilhørende hjemmeside, hvor man også kan finde tekster og lydfiler. Desværre kun spanske og franske tekster og lydfiler. En skam at forfatteren eller forlaget ikke har villet bekoste en italiensk-kyndig, som kunne have suppleret med materiale her. Der ER tekster fra immigranter i Italien, men de er oversat til dansk. Sandsynligvis fra interviews der oprindelig er foretaget på engelsk og spansk (en mand fra Bangladesh og en cubaner).

Bogen behandler Italiens forvandling fra udvandringsland til indvandringsland til transitland (og udvandringsland for højtuddannede efter krisen), det hele anskueliggjort i en figur. Berlusconi-regeringens åbenlyse brud på internationale konventioner for at bremse flugten over Middelhavet behandles. Og bogen har også med, at det er Renzi-regeringen, der har ophævet disse ulovlige dekreter og praksisser. De typiske fag hvor immigranter arbejder i Italien omtales også: Privat ældrepleje, børnepasning og landbruget (tomatproduktion, plantager).

Men når det er sagt, så venter der italiensklæreren eller eleven en hel del materialesøgende arbejde, hvis et sådant projekt skal hænge sammen. Interviews som eleverne selv gennemfører, ville selvsagt være det helt ideelle. Men der er også udgivet en del om emnet. De umenneskelige forhold i landbruget – il caporalato – har været genstand for mange studier.

Alt i alt en udmærket bog, velegnet til tværfaglige forløb. Et enkelt negativt pip: Billedet af globaliseringen males efter min smag i lidt for dystre farver. Vi får hele tiden at vide, at den globale ulighed bare vokser og vokser, at velfærden skæres væk, og at det hele skyldes neoliberalismen. Jo, jo, men er der ikke også tendenser, der går i en anden retning? Mange afrikanske landes økonomi er langt om længe ved at komme i omdrejninger, og ifølge den svenske forsker Hans Rosling er det aldrig gået stærkere end netop nu med at reducere den absolutte fattigdom på globalt plan. Aldrig har der været så få fattige som nu, både i absolutte tal og procentuelt af verdens befolkning. Aldrig har så mange fået skolegang, vaccination, rent vand osv. Hans Roslings berømte foredrag kunne være en god problematisering af denne i øvrigt udmærkede bog. 

Kommentarer

Der er ikke skrevet kommentarer.

Kommentér

Du skal logge ind for at kommentere.

Vurderinger

Du skal være registreret bruger for at kunne vurdere.

Du skal logge ind for at kunne stemme.

Teksten er ikke vurderet.