Kursus i brug af Office 365, Onenote etc.

gitte | I Ukategoriseret | Læs mere | 0 Kommentarer | 2898 Fremvisninger | Udskriv

Fransklærerforeningen udbyder kursus om Office 365, OneNote og Sway for fransklærere, spansklærere og italiensklærere fra STX, HF, HHX og VUC, som bruger eller skal i gang med at bruge Office 365-pakken i deres undervisning.

Dette kursus lægger især vægt på den praktiske del vedr. anvendelse af Office 365 som didaktisk værktøj. Herunder vil der være specielt fokus på brugen af OneNote og SWAY.

 

Kursus
Kursus om Office 365, OneNote og SWAY for spansk-, fransk- og italiensklærere.


Kursusudbyder
Fransklærerforeningen


Kurset laves i samarbejde med
Fransklærerforeningen laver kurset i samarbejde med spansklærerforeningen og italiensklærerforeningenReformkursus i brobygning - genopslag

gitte | I Ukategoriseret | Læs mere | 0 Kommentarer | 2857 Fremvisninger | Udskriv

Fransklærerforeningen udbyder kursus om brobygningsforløb for fransklærere, spansklærere og italiensklærere fra Grundskolen, STX, HHX og VUC samt de videregående uddannelser. Kurset skal ses som inspiration til, hvordan man i samarbejde institutionerne imellem kan facilitere implementeringen af de nye bestemmelser og fremme de muligheder, der er for at styrke sprogundervisningen op igennem skolesystemet.

 Reformkursus i brobygning

gitte | I Ukategoriseret | Læs mere | 0 Kommentarer | 2626 Fremvisninger | Udskriv

Kursus

Brobygning i sprogfagene fransk, spansk og italiensk med fokus på Grundskole, Gymnasium og De Videregående Uddannelser

 

Kursusudbyder

Fransklærerforeningen

 

Kurset laves i samarbejde med

Fransklærerforeningen laver kurset i samarbejde med spansklærerforeningen og italiensklærerforeningen

Reformkursus i Middelfart

gitte | I Ukategoriseret | Læs mere | 0 Kommentarer | 2972 Fremvisninger | Udskriv

 

Internatkursus om ’Fagdidaktisk reformkursus for fransk, spansk og italiensk på basis af de nye læreplaner i 2017’. Kurset formål er at give fransklærere, spansklærere og italiensklærere indsigt i og fagdidaktiske værktøjer til at implementere den undervisning, som reformens justeringer i de romanske sprogs læreplaner har medført.

 

 

Kursus

Fagdidaktisk reformkursus for fransk, spansk og italiensk på basis af de nye læreplaner 2017’

 

Kursusudbyder

Fransklærerforeningen

 

Kurset laves i samarbejde med

Fransklærerforeningen laver kurset i samarbejde med spansklærerforeningen og italiensklærerforeningen

 

Kursus i synlig læring

gitte | I Ukategoriseret | Læs mere | 0 Kommentarer | 2908 Fremvisninger | Udskriv

 

Kursus om Synlig læring i sprogundervisningen – fransk, spansk og italiensk’. Kurset formål er give de romanske sproglærere indsigt i og værktøjer til at arbejde med synlig læring og forskellige motiverende feedbackformer i sprogundervisningens kernediscipliner.

 

 

Kursus

Synlig læring i sprogundervisningen – fransk, spansk og italiensk’

 

Kursusudbyder

Fransklærerforeningen

 

Kurset laves i samarbejde med

Fransklærerforeningen laver kurset i samarbejde med spansklærerforeningen og italiensklærerforeningen

 

Formål og Indhold

Kurset vil have fokus på, hvordan man arbejder med:

  • Formulering af læringsmål for forløb og for lektioner
  • Beskrivelser af succeskriterier for målopfyldelse

 

 

 

 

 

Kursus i brobygning

gitte | I Ukategoriseret | Læs mere | 0 Kommentarer | 3086 Fremvisninger | Udskriv

Fransklærerforeningen udbyder kursus om brobygningsforløb for fransklærere, spansklærere og italiensklærere fra Grundskolen, STX, HHX og VUC samt de videregående uddannelser. Kurset skal ses som inspiration til, hvordan man i samarbejde institutionerne imellem kan facilitere implementeringen af de nye bestemmelser og fremme de muligheder der er for at styrke sprogundervisningen op igennem skolesystemet.

 

Kursus

Brobygning i sprogfagene fransk, spansk og italiensk med fokus på Grundskole, Gymnasium og De Videregående Uddannelser

 

Kursusudbyder

Fransklærerforeningen

 

Kurset laves i samarbejde med

Fransklærerforeningen laver kurset i samarbejde med spansklærerforeningen og italiensklærerforeningen

AT2017

gitte | I Ukategoriseret | Læs mere | 0 Kommentarer | 2958 Fremvisninger | Udskriv

Vidensdeling om AT-2017. 

Seminar og generalforsamling

gitte | I Ukategoriseret | Læs mere | 0 Kommentarer | 3110 Fremvisninger | Udskriv

Vi indkalder hermed til Italiensklærerforeningens årlige GENERALFORSAMLING fredag d. 4. november 2016 på Aarhus Universitet, Institut for Kommunikation og Kultur, Jens Chr. Skous Vej 4, 8000 Aarhus C, bygn. 1481, lok. 366.

Kursus

gitte | I Ukategoriseret | Læs mere | 0 Kommentarer | 2858 Fremvisninger | Udskriv
Kære italienskkolleger

 

Så er det snart sidste frist for at melde sig på kurset i november om hvordan man anvender alle muglige it-værktøjer i undervisningen.

 

Kurset er meget relevant, da de nye læreplaner også indbefatter brugen af it-værktøjer i undervisningen og sprogindlæringen.

 

Se nedenstående for yderligere oplysninger om kurset.

 

Mange hilsner
Ulla Pedersen
FransklærerforeningenKursets titel
’Pædagogisk og didaktisk anvendelse af i-bøger samt praktisk udformning af egne i-bøger i sprogfagene fransk, spansk og italiensk ’

 

Kursusudbyder:
Fransklærerforeningen har udviklet kurset i samarbejde med spansklærerforeningen og italiensklærerforeningen.

 

Formål
Formålet med kurset er at vise, hvordan man med fagligt og pædagogisk udbytte kan udnytte det interaktive aspekt ved i-bøger og elektroniske tavler med henblik på indlæring og træning af sprogfagenes kernediscipliner.

 

 

Projektsamarbejde mellem to gymnasier og Det Italienske Kulturinstitut

gitte | I Ukategoriseret | 0 Kommentarer | 2723 Fremvisninger | Udskriv
Projektsamarbejde mellem to gymnasier og Det Italienske Kulturinstitut

Se artikel via dette link: 

https://issuu.com/detitalienskekulturinstitut/docs/progetto_alba

Boganmeldelse: Migration af Niels Boel

gitte | I Ukategoriseret | Læs mere | 0 Kommentarer | 2876 Fremvisninger | Udskriv
Boganmeldelse: Migration af Niels Boel

Boganmeldelse af Bernhard Hagen