Kursus i synlig læring

gitte | I Ukategoriseret | Læs mere | 0 Kommentarer | 913 Fremvisninger | Udskriv

 

Kursus om Synlig læring i sprogundervisningen – fransk, spansk og italiensk’. Kurset formål er give de romanske sproglærere indsigt i og værktøjer til at arbejde med synlig læring og forskellige motiverende feedbackformer i sprogundervisningens kernediscipliner.

 

 

Kursus

Synlig læring i sprogundervisningen – fransk, spansk og italiensk’

 

Kursusudbyder

Fransklærerforeningen

 

Kurset laves i samarbejde med

Fransklærerforeningen laver kurset i samarbejde med spansklærerforeningen og italiensklærerforeningen

 

Formål og Indhold

Kurset vil have fokus på, hvordan man arbejder med:

  • Formulering af læringsmål for forløb og for lektioner
  • Beskrivelser af succeskriterier for målopfyldelse

 

 

 

 

 

Kursus i brobygning

gitte | I Ukategoriseret | Læs mere | 0 Kommentarer | 1120 Fremvisninger | Udskriv

Fransklærerforeningen udbyder kursus om brobygningsforløb for fransklærere, spansklærere og italiensklærere fra Grundskolen, STX, HHX og VUC samt de videregående uddannelser. Kurset skal ses som inspiration til, hvordan man i samarbejde institutionerne imellem kan facilitere implementeringen af de nye bestemmelser og fremme de muligheder der er for at styrke sprogundervisningen op igennem skolesystemet.

 

Kursus

Brobygning i sprogfagene fransk, spansk og italiensk med fokus på Grundskole, Gymnasium og De Videregående Uddannelser

 

Kursusudbyder

Fransklærerforeningen

 

Kurset laves i samarbejde med

Fransklærerforeningen laver kurset i samarbejde med spansklærerforeningen og italiensklærerforeningen

AT2017

gitte | I Ukategoriseret | Læs mere | 0 Kommentarer | 975 Fremvisninger | Udskriv

Vidensdeling om AT-2017. 

Seminar og generalforsamling

gitte | I Ukategoriseret | Læs mere | 0 Kommentarer | 1111 Fremvisninger | Udskriv

Vi indkalder hermed til Italiensklærerforeningens årlige GENERALFORSAMLING fredag d. 4. november 2016 på Aarhus Universitet, Institut for Kommunikation og Kultur, Jens Chr. Skous Vej 4, 8000 Aarhus C, bygn. 1481, lok. 366.

Kursus

gitte | I Ukategoriseret | Læs mere | 0 Kommentarer | 934 Fremvisninger | Udskriv
Kære italienskkolleger

 

Så er det snart sidste frist for at melde sig på kurset i november om hvordan man anvender alle muglige it-værktøjer i undervisningen.

 

Kurset er meget relevant, da de nye læreplaner også indbefatter brugen af it-værktøjer i undervisningen og sprogindlæringen.

 

Se nedenstående for yderligere oplysninger om kurset.

 

Mange hilsner
Ulla Pedersen
FransklærerforeningenKursets titel
’Pædagogisk og didaktisk anvendelse af i-bøger samt praktisk udformning af egne i-bøger i sprogfagene fransk, spansk og italiensk ’

 

Kursusudbyder:
Fransklærerforeningen har udviklet kurset i samarbejde med spansklærerforeningen og italiensklærerforeningen.

 

Formål
Formålet med kurset er at vise, hvordan man med fagligt og pædagogisk udbytte kan udnytte det interaktive aspekt ved i-bøger og elektroniske tavler med henblik på indlæring og træning af sprogfagenes kernediscipliner.

 

 

Projektsamarbejde mellem to gymnasier og Det Italienske Kulturinstitut

gitte | I Ukategoriseret | 0 Kommentarer | 759 Fremvisninger | Udskriv
Projektsamarbejde mellem to gymnasier og Det Italienske Kulturinstitut

Se artikel via dette link: 

https://issuu.com/detitalienskekulturinstitut/docs/progetto_alba

Boganmeldelse: Migration af Niels Boel

gitte | I Ukategoriseret | Læs mere | 0 Kommentarer | 886 Fremvisninger | Udskriv
Boganmeldelse: Migration af Niels Boel

Boganmeldelse af Bernhard Hagen

AT-2016 - idékatalog

gitte | I Ukategoriseret | Læs mere | 1 Kommentar | 871 Fremvisninger | Udskriv

Idé-katalog til AT-2016, foreslået af Mia fra Aalborghus

Kursus i i-bøger

gitte | I Ukategoriseret | Læs mere | 0 Kommentarer | 868 Fremvisninger | Udskriv
Kære Italienskkolleger

 

Husk endelig at melde jer på dette forårs kursus om, hvordan man bruger og selv laver i-bøger og interaktive netbaserede øvelser til undervisningen.

 

Mange hilsner
Ulla Pedersen
Fransklærerforeningen

 

 
 

Seminar og generalforsamling

gitte | I Ukategoriseret | Læs mere | 0 Kommentarer | 828 Fremvisninger | Udskriv

Der afholdes ordinær generalforsamling i Italiensklærerforeningen

fredag d. 6. november 2015 kl. 15.30-16.30

på Københavns Universitet Amager

(lokalenummer oplyses snarest)

 

 

Mød talstærkt op til en glad og intens italienskdag!

 

Brush-up kursus!

gitte | I Ukategoriseret | Læs mere | 0 Kommentarer | 955 Fremvisninger | Udskriv

Kursus

Landsdækkende Fagdidaktisk Midtvejskursus for fransk- spansk- og italiensklærere


Kursusudbyder

Fransklærerforeningen har udviklet kurset i samarbejde med spansk- og italiensklærerforeningen.


Formål

Formålet med kurset er at give erfarne fransk-, spansk- og italiensklærere et moderne opdateret syn på læringstilgang og sprogindlæring, samt at sætte fokus på fagdidaktiske og pædagogiske overvejelser i forbindelse med tilrettelæggelse og udførelse af sprogundervisningen.

 

Kurset skal fungere som en genopfriskning og en opdatering af pædagogikums fagdidaktiske kurser og vil derfor indeholde såvel teoretiske som praksisorienterede oplæg om de nyeste trends inden for sprogundervisningen