Gæsteforelæsning ved Anna Cento Bull - ændringer

gitte | I Ukategoriseret | Læs mere | 0 Kommentarer | 1672 Fremvisninger | Udskriv

Aarhus University

Institute for Aesthetic and Communication

 

The Dept. of Italian Studies, Research Program Globalisation, Migration and Memory and the Italian Cultural Institute of Copenhagen are pleased to present

 

Kursus i øvelser på nettet

gitte | I Ukategoriseret | Læs mere | 0 Kommentarer | 1322 Fremvisninger | Udskriv

’Lav netbaserede didaktiske øvelser så let som ingenting til fransk, spansk og italiensk’

Kursusudbyder

Fransklærerforeningen har udviklet kurset i et samarbejde med de faglige foreninger
for spansk og italiensk.

Kursus i poetryslam

gitte | I Ukategoriseret | Læs mere | 0 Kommentarer | 1355 Fremvisninger | Udskriv

’Fra digt og moderne sange til poetryslam i sprogfagene fransk, spansk og italiensk.’

Kursusudbyder

Fransklærerforeningen.

Kurset laves i samarbejde med

Kurset er udviklet i samarbejde med Spansklærerforeningen og Italiensklærerforeningen.

Kursus i begynderundervisning

gitte | I Ukategoriseret | Læs mere | 0 Kommentarer | 1344 Fremvisninger | Udskriv

Begynderundervisning i fransk, spansk og italiensk samt overgangsundervisning for fortsættersprog

Kursusudbyder

Fransklærerforeningen.

Kursus i ny skriftlig eksamen

gitte | I Ukategoriseret | Læs mere | 0 Kommentarer | 1679 Fremvisninger | Udskriv

Kursus

Gentagelse af kurset om ’Den kommende elektroniske skriftlige studentereksamen i sprogfagene fransk, spansk og italiensk – med ny grammatik og skriftlighedstræning’

 

Foredrag på Københavns universitet

gitte | I Ukategoriseret | 0 Kommentarer | 1229 Fremvisninger | Udskriv
Hermed en påmindelse om foredragene om fremmedsprogspædagogik ved prof. Diadori fra Siena:

Torsdag den 6.3. kl. 13.15-15, lokale 27.1.47:
- Gestures and language teaching: multimodal aspects of teacher talk
- 15.15-16, aula 21.1.47...
- Oplæg om teacher talk ved post.doc. Joyce Myra Kling Soren, KU

Fredag den 7.3. kl 12.15-14, lokale 27.0.17 (især for studerende):
Come parla il cinema italiano? Un secolo di sperimentazioni, modello e specchio degli usi linguistico-comunicativi contemporanei

Fredag den 7.3. kl. 15.15-17, lokale 27.0.27 (især for undervisere):
- Come e perché usare il cinema nell'insegnamento dell'italiano come seconda lingua? Riflessioni e suggerimenti didattici

Alle er velkomne!!!

Uno spettacolo da non perdere!!

gitte | I Ukategoriseret | Læs mere | 0 Kommentarer | 1158 Fremvisninger | Udskriv
Uno spettacolo da non perdere!!

Uno spettacolo segnalato da Leonardo Cecchini. Ecco il link per saperne di più: http://www.teatretom.dk/dk/forestillinger/I_Maltagliati

AT-tider

gitte | I Ukategoriseret | Læs mere | 2 Kommentarer | 1206 Fremvisninger | Udskriv
AT-tider

Snart AT!

SRP-tider

janmol | I Ukategoriseret | Læs mere | 0 Kommentarer | 1630 Fremvisninger | Udskriv
SRP-tider

I disse SRP-tider vil vi opfordre jer til at indsende eksempler på problemformuleringer, gode tips og andet godt. Send evt. til mig (gl@egonline.dk), hvis I ikke selv kan lægge det ind (muligheden foreligger på forsiden i højre margin under forslag).

Der ligger et retteskema til SRP inde under Materialer (Kategori: SRP, søg Retteskema).

Buon divertimento con i tanti progetti!

Innovativ sprogundervisning/ny skriftlig eksamen

gitte | I Ukategoriseret | Læs mere | 0 Kommentarer | 1323 Fremvisninger | Udskriv
Innovativ sprogundervisning/ny skriftlig eksamen

annonce_innovativ_sprogundervisning_gl_katalog.doc

Kursus

Innovativ sprogundervisning i praksis i fransk, spansk og italiensk på HHX og STX

 

Reformkursus for sproglærere på STX, HF, VUC, HHX med fransk, spansk og
italiensk.

Kursusudbyder

Fransklærerforeningen har udviklet kurset i et samarbejde med de faglige foreninger
for spansk og italiensk.

Formål

På dette kursus vil vi på grundlag af teori om innovativ undervisning sammenholdt med konkrete praksiserfaringer give et konkret bud på, hvordan der pædagogisk og didaktisk kan arbejdes med innovation som metode i fransk, spansk og italienskundervisningen.

Vi vil præsentere KIE modellen, som opererer med tre læringsrum: det kreative, det innovative og det entreprenante. Vi har tilpasset KIE modellens værktøjer og pædagogiske teknikker til sprogundervisningen, således at både den idéskabende/innovative proces og elevernes sprogproduktion på fremmedsproget fremmes og trænes.

 

 

 

Indhold:

I tilrettelæggelsen af forløb med innovativ sprogundervisning vil vi præsentere forløb som helt eller delvist anvender KIE modellens 3 læringsrum, forløb som kun afprøves i klassen, forløb som afprøves på andre klasser og forløb som igangsættes i samarbejde med interessenter uden for skolen

 

Forløbene vil have sammenhæng med sprogfagenes kernediscipliner, være baseret på læreplanernes krav til progression og faglige mål, og der vil være fokus på:

 

  • Ideskabelse og kreativitet
  • Stor elevansvarlighed
  • Forpligtende samarbejde og elevansvar
  • Procesorienteret vejledning og formativ evaluering

 

Relevante it-værktøjer vil blive præsenteret.

 

CD med det udarbejdede materiale udleveres.


Målgruppe
Fransk-, spansk- og italiensklærere fra STX, HF, VUC, HHX og HTX

 

Undervisere

Pia Ohrt, Frederiksberg Gymnasium, Italiensk

Hanne Søllingvraae Fjord, VUC Holstebro Gymnasium, Italiensk

Margrete Martos, Rungsted Gymnasium, Spansk

Inge Ærenlund Sloth , Hasseris Gymnasium, Spansk

Hanne Sindberg, Nordfyns Gymnasium, Fransk

Ulla Pedersen, Vejen Gymnasium og HF, Fransk

 

 

 

Tid og sted

4 én-dagskurser fra  09.00 – 16.00

 

Odense                         Onsdag d. 20. november 2013                            

Aalborg                         Tirsdag d. 26. november 2013                            

København                    Torsdag d. 5. december 2013

Aarhus                          Mandag d. 9. december 2013                              

                  

Pris

Kursuspris 1000 kr. pr. deltager

Kurserne oprettes ved minimum 30 deltagere.

 

Tilmelding

Deadline for tilmelding til kurserne:  1. november 2013 til Ulla.Pedersen@skolekom.dk 

 
Skriv ved tilmeldingen: navn, e-mail og ansættelsessted, dit fag og din skoles ean-nr.
Skriv også kursets titel og marker, ved hvilket af de 4 kursussteder, du ønsker at deltage.

Kontakt

Ulla Pedersen, Fransklærerforeningen

E-mail-adresse: Ulla.Pedersen@skolekom.dk

Tlf 29 868143