Seminar og generalforsamling

gitte | I Ukategoriseret | 0 Kommentarer | 3188 Fremvisninger | Udskriv

 

*

 

Dagsorden:

 

1. Valg af dirigent og referent

2. Formandens beretning

3. Kassererens beretning

4. Orientering om de kommende elektroniske skriftlige eksaminer

5. Behandling af indkomne forslag, bl.a.

    - rejser i fagligt regi

    - reglerne for medlemskab af foreningens facebookgruppe

    - handlingsmuligheder med udsigt til en gymnasiereform, der kan få drastiske følger for faget

6. Opstilling af kandidater og valg til bestyrelsen samt suppleant. Alle medlemmer er villige til genvalg, om end med ny fordeling

7. Valg af revisorer og revisorsuppleant

8. Evt.

 

Generalforsamlingen holdes i forbindelse med

det årlige seminar,

hvortil også hører den traditionelle fællesspisning.

Programmet for seminaret er under udarbejdelse

og følger snarest.

 

Mød talstærkt op til en glad og intens italienskdag!

 

Kommentarer

Der er ikke skrevet kommentarer.

Kommentér

Du skal logge ind for at kommentere.

Vurderinger

Du skal være registreret bruger for at kunne vurdere.

Du skal logge ind for at kunne stemme.

Teksten er ikke vurderet.